wychowawcza

Encyklopedia PWN

społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. (harcerstwo);
internatowa szkoła średnia w Warszawie, prowadzona przez pijarów, założona 1740 przez S. Konarskiego;
organizacja wychowawcza dzieci (8–16 lat) utworzona z inicjatywy Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), związana z PPS, działała 1926–39 gł. w środowisku robotniczym;
w polskim prawie karnym forma zwiększenia oddziaływania wychowawczego i kontroli zachowania się sprawcy przestępstwa, wobec którego zastosowano karę ograniczenia wolności, probacyjne środki karne (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie) lub leczn. środki zabezpieczające.
Łobocki Mieczysław, ur. 18 VIII 1929, Starogard Gdański, zm. 6 VIII 2012, Lublin,
pedagog i psycholog wychowania;
Narodowa Demokracja (ND), obóz narodowodemokratyczny, endecja, obóz narodowy,
potoczne określenia działającego od końca XIX w. trójzaborowego obozu ideowo-politycznego, którego rdzeniem do lat 20. XX w. była Liga Narodowa, tajna, elitarna organizacja utworzona IV 1893 z inicjatywy R. Dmowskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia