wychowawcza

Encyklopedia PWN

dyscyplina pedagogiki zajmująca się środowiskowymi uwarunkowaniami procesów wychowawczo-opiekuńczych i rozwoju człowieka w różnych fazach życia, a także budująca wiedzę o mechanizmach i procesach praktycznego przeobrażania, usprawniania, aktywizowania i modernizowania środowisk wychowawczych.
dyscyplina pedagogiki zajmująca się teorią edukacji wczesnoszkolnej i kształceniem zintegrowanym oraz oddziaływaniami wychowawczymi na dziecko w pierwszych klasach szkoły podstawowej;
Pestalozzi
[pestalọcci]
Johann Heinrich Wymowa, ur. 12 I 1746, Zurych, zm. 17 II 1827, Brugg,
szwajcarski pedagog i pisarz;
w Polsce placówka opiekuńczo-wychowawcza pierwszego kontaktu;
Radziewicz Julian Konstanty, ur. 29 V 1937, Jeziorna k. Warszawy, zm. 4 VIII 2007 , Konstancin,
pedagog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia