wychowawcza

Encyklopedia PWN

dział psychologii stosowanej zajmujący się problemami prawidłowości procesów nauczania i wychowania oraz zastosowaniem tej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.
w polskim prawie środki nie będące karą, stosowane wobec nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji.
w Polsce środek wychowawczy stosowany wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny przed ukończeniem 17. roku życia lub wykazuje przejawy demoralizacji;
miesiesięcznik Min. Edukacji Nar., wyd. od 1961 w Warszawie jako kontynuacja czasopisma „Dom Dziecka” (1954–60),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia