ideał wychowawczy
 
Encyklopedia PWN
ideał wychowawczy:
1) najwyższy cel wychowania, któremu powinny być podporządkowane inne cele, treści i metody pracy wychowawczej;
2) ogół celów i norm regulujących działalność wychowawczą;
3) wzór osobowy określający cechy pożądane z punktu widzenia celów wychowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia