środki wychowawcze i poprawcze
 
Encyklopedia PWN
środki wychowawcze i poprawcze,
w polskim prawie środki nie będące karą, stosowane wobec nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji.
Środki wychowawcze (np. upomnienie, oddanie pod nadzór odpowiedzialny rodzicom, opiekunom lub specjalnemu kuratorowi, umieszczenie w zakładzie wychowawczym) stosuje sąd wobec nieletniego do lat 17, a w zakresie zapobiegania demoralizacji — wobec osób, które nie ukończyły lat 18. Środki poprawcze (umieszczenie w zakładzie poprawczym) może stosować sąd wobec nieletniego, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego, oraz okoliczności i charakter czynu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia