wielokrotny

Encyklopedia PWN

wahadłowiec, samolot kosmiczny, pot. prom kosmiczny,
załogowo-transportowy statek kosmiczny wielokrotnego użycia, przeznaczony do transportu ludzi i sprzętu na orbitę okołoziemską i z powrotem (używany m.in. do umieszczania w przestrzeni kosmicznej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych) oraz prowadzenia przez kilkuosobową załogę badań naukowych i eksperymentów technicznych na orbicie.
w polskim prawie karnym i wykonawczym umożliwienie zwolnienia skazanego na karę pozbawienia wolności z odbycia reszty kary, jeśli jego zachowanie, zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadnia przypuszczenie, że po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, oraz że mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte;
półwysep nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Martwej Wisły, na terenie Gdańska;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
jedna z maszyn prostych, działająca na zasadzie dźwigni;
wiza
[fr. < łac.],
pisemne zezwolenie udzielone cudzoziemcowi na przekroczenie granicy państwa i pobyt na jego terytorium lub przejazd przez nie, odnotowane przez organa konsularne lub dyplomatyczne w paszporcie lub innym dokumencie podróży;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia