wielokrotny

Encyklopedia PWN

urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
drogi, po których przebiegają sygnały elektr. i opt. będące nośnikami wiadomości. Do dróg telekomunik. zalicza się kanały, łącza i tory telekomunikacyjne.
proces zapisywania programów telewizyjnych w celu ich ponownego (często wielokrotnego) odtworzenia i nadania;
teletransmisja
[gr.-łac.],
dział telekomunikacji zajmujący się techniką przesyłania sygnałów na odległość za pomocą torów telekomunik..
termoplasty
[gr.],
termoplastyczne tworzywa sztuczne,
tworzywa sztuczne o liniowej lub rozgałęzionej budowie makrocząsteczek, odznaczające się zdolnością do wielokrotnego przechodzenia w podwyższonej temperaturze w stan plast.;
Thomson
[tọmsən]
Thomas, ur. 1773, zm. 1852,
chemik brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia