wielokrotny

Encyklopedia PWN

Zonn Włodzimierz, ur. 14 XI 1905, Wilno, zm. 28 II 1975, Warszawa,
astronom;
związki org., w których cząsteczkach między atomami węgla lub atomami węgla i atomami innych pierwiastków występują wiązania wielokrotne
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
zdolność metali i stopów do przenoszenia krótko- lub długotrwałych obciążeń (stałych lub zmiennych) w wysokiej temperaturze, połączona z odpornością na wielokrotne zmiany temperatury i niekiedy z żaroodpornością,
Żurawlew Jerzy, ur. 21 I 1887, Rostów n. Donem, zm. 4 X 1980, Warszawa,
pianista i pedagog muzyczny;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia