związki nienasycone
 
Encyklopedia PWN
związki nienasycone,
związki org., w których cząsteczkach między atomami węgla lub atomami węgla i atomami innych pierwiastków występują wiązania wielokrotne
(podwójne, np. i potrójne, np. –C≡C–); z.n. mogą być węglowodory (np. alkeny, alkiny, cykloalkeny) i ich pochodne; związki nienasycone charakteryzuje zdolność do reakcji przyłączania (np. wodoru, fluorowców, fluorowcowodorów), których wynikiem są związki nasycone.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia