wielokrotny

Encyklopedia PWN

tillit
[ang.],
geol. silnie skonsolidowana, niekiedy zmetamorfizowana, glina zwałowa (morenowa), będąca osadem zlodowaceń przedczwartorzędowych;
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
transgresja
[łac.],
genet. . dziedzicznie uwarunkowany, silniejszy niż u form rodzicielskich rozwój danej cechy u mieszańców;
wyroby szklane zdobione za pomocą trawienia ich powierzchni kwasem fluorowodorowym, po uprzednim naniesieniu rylcem wzoru na pokrywający przedmiot wosk, lakier lub olej;
trening
[ang.],
sport systematyczne ćwiczenia w celu uzyskania maks. sprawności w uprawianej dyscyplinie sport.;
tropik
[łac. < gr.],
lekka, przewiewna tkanina z przędzy wysokiej jakości, wielokrotnej, mocno skręconej, o splocie płóciennym (tkackie sploty), luźno tkana;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia