wektorami

Encyklopedia PWN

podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej; funkcję f z przestrzeni liniowej V w przestrzeń liniową W, f: V → W, gdzie V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się p.l., jeżeli zachodzi równość f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla dowolnych λ, μ ∈ K i x, y ∈ V.
przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej:
przesunięcie równoległe, translacja, przesunięcie o wektor,
mat. przekształcenie geometryczne, w którym każdy punkt i jego obraz tworzą ten sam wektor;
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia