wektorami

Encyklopedia PWN

jedna z podstawowych wielkości w mechanice;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
uporządkowanie kierunków drgań fal.
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
odcinek DNA wektora genetycznego, w którym znajdują się liczne sekwencje nukleotydowe rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne;
potencjał
[łac.],
fiz., mat. wielkość pomocnicza służąca do opisu pola wektorowego lub tensorowego (pole fizyczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia