wektorami

Encyklopedia PWN

tensor
[łac.],
mat. uogólnienie skalara i wektora;
dyslokacja
[łac.],
fiz. liniowy defekt struktury krystalicznej (defekty struktury krystalicznej);
inżynieria genetyczna, techniki rekombinowania DNA,
eksperymentalna dziedzina z pogranicza genetyki i biologii molekularnej posługująca się zespołem różnorodnych technik, polegających na manipulowaniu DNA in vitro oraz in vivo w celu uzyskania dziedzicznych zmian w komórkach lub całych organizmach;
mat. wyrażenie będące sumą wektorów pomnożonych przez współczynniki skalarne;
magnetyzm ziemski, geomagnetyzm,
zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią, także dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z ziemskim polem magnetycznym (polem geomagnetycznym).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia