wektorami

Encyklopedia PWN

wiriał
[łac.],
fiz. skalarna wielkość charakteryzująca siły działające na układ punktów materialnych poruszających się w ograniczonym obszarze przestrzeni z nierelatywistycznymi prędkościami: W = −− ½ Σii · i, gdzie i — siła działająca na i-ty punkt materialny, i — wektor położenia tego punktu;
fiz. wielkość charakteryzująca pole przepływu płynu;
grupa patogenów roślin.
mat. uporządkowana para liczb rzeczywistych r i φ, określająca położenie dowolnego punktu M na płaszczyźnie: r jest odległością punktu M od początku układu O (biegun), natomiast φ, zwana niekiedy amplitudą — miarą kąta zawartego między ustaloną półprostą o początku w O (oś biegunowa OX) a wektorem wodzącym punktu M (kąt ten jest kątem skierowanym dodatnio zorientowanym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia