współrzędne biegunowe
 
Encyklopedia PWN
współrzędne biegunowe,
mat. uporządkowana para liczb rzeczywistych r i φ, określająca położenie dowolnego punktu M na płaszczyźnie: r jest odległością punktu M od początku układu O (biegun), natomiast φ, zwana niekiedy amplitudą — miarą kąta zawartego między ustaloną półprostą o początku w O (oś biegunowa OX) a wektorem wodzącym punktu M (kąt ten jest kątem skierowanym dodatnio zorientowanym;
między współrzędnymi biegunowymi i współrzędnymi prostokątnymi x, y zachodzą następujące związki: x = r cos φ, y = r sin φ.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Biegunowe współrzędne, r, φ określają położenie punktu M na płaszczyźnierys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia