przyspieszenie
 
Encyklopedia PWN
przyspieszenie,
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
przyspieszenie opisuje szybkość zmian wektora prędkości ciała: przyspieszenie liniowe — wektora prędkości liniowej , przyspieszenie kątowe — wektora prędkości kątowej. Przyspieszenie liniowe jest równe pochodnej prędkości liniowej względem czasu t:  = d /dt, a przyspieszenie kątowe — takiej samej pochodnej prędkości kątowej:  = d /dt (często wystarczy posługiwać się wartościami średnimi średnie = Δ /Δt, średnie = Δ /Δt. Rzuty przyspieszenia liniowego na styczną i normalną do toru noszą odpowiednio nazwy przyspieszenia stycznego t (charakteryzuje zmianę wartości prędkości) i przyspieszenia normalnego n (dośrodkowego; charakteryzuje zmianę kierunku prędkości). Jednostkami przyspieszenia są: przyspieszenia liniowego — m/s2, przyspieszenia kątowego — rad/s2, stopień/s2 i in. Do pomiaru przyspieszenia służą przyspieszeniomierze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia