czterowektor
 
Encyklopedia PWN
czterowektor,
fiz. wektor w czterowymiarowej przestrzeni, np. w czasoprzestrzeni Minkowskiego;
każdy cz. jest określony przez 4 wektory składowe wzajemnie prostopadłe; cz. położenia, w czasoprzestrzeni Minkowskiego, łączy 2 punktochwile; 3 pierwsze współrzędne tego cz. położenia x1, x2, x3 wyznaczają odległość przestrzenną, natomiast czwarta współrzędna x4 określa odstęp czasowy pomiędzy nimi; wprowadzenie cz. w mechanice relatywistycznej pozwala zlokalizować w czasoprzestrzeni dowolne zjawiska fiz. (zdarzenie); przykładami cz. są także: czteroprędkość, czteroprzyspieszenie, czteropęd, czterosiła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia