warunkowe

Encyklopedia PWN

sok trawienny wydzielany przez gruczoły ślinowe (ślinianki) do jamy ustnej wielu zwierząt, najczęściej żywiących się pokarmem stałym, wymagającym rozdrobnienia i zwilżenia przed połknięciem.
tresura
[niem. < fr.],
biol. sztuczne wytwarzanie przez człowieka odruchów warunkowych u zwierząt, niekiedy prostych nawyków, z zastosowaniem systemu nagród i kar stanowiących tzw. wzmocnienie;
psychol. modyfikacja zachowania się jednostki w wyniku jej dotychczasowych doświadczeń.
fizjol. wg I. Pawłowa systemy bodźców, które przez warunkowanie mogą stać się bodźcami warunkowymi;
termin występujący w 2 znaczeniach i oznaczający: częstotliwość występowania realizacji zmiennych losowych (cech statystycznych); wielokrotność warunkowych statystyk opisowych (średnich arytmetycznych; średnia, wariancji, odchyleń standardowych itp.). Tak więc wagi statystyczne to liczbowe wielokrotności (ni, i = 1,2,... , k < n ) o sumie równej liczbie jednostek zbiorowości statystycznej (n).
wytwarzanie reakcji na bodziec pierwotnie obojętny (warunkowy) przez skojarzenie go z bodźcem bezwarunkowym, wywołującym tę reakcję;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia