techniczna

Encyklopedia PWN

zamsz
[niem.],
skóra wyprawiona, najczęściej z reniferów, saren, jeleni, owiec i kóz, pozbawiona warstwy licowej;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
Zawadzki Władysław Marian, ur. 8 IX 1885, Wilno, zm. 8 III 1939, Warszawa,
ekonomista, przedstawiciel lozańskiej szkoły w ekonomii;
ekon. wstrzymanie obrotu danym instrumentem finansowym lub zawierania wszelkich transakcji na giełdzie;
Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia