techniczna

Encyklopedia PWN

wtórne drewno, zw. drewnem technicznym,
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z miazgi łykodrzewnej;
miara efektywności pracownika, wielkość produkcji na jednego zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu (np. roboczogodzinę).
techn. przybór rysunkowy w postaci płytki z wykrojami np. liter, cyfr;
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
Yeats
[jeıts]
William Butler, ur. 13 VI 1865, Dublin, zm. 28 I 1939, Roquebrune-Cap-Martin (Francja),
irlandzki poeta, prozaik i dramatopisarz.
Zaleski Stefan, Lubicz, ur. 1888, zm. 1959,
brat Zygmunta, ekonomista i demograf
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia