techniczna

Encyklopedia PWN

włókna poliaramidowe, włókna aramidowe,
włókna z poliamidów aromatycznych, w których co najmniej 85% wiązań amidowych to bezpośrednie wiązania z atomem węgla pierścienia aromatycznego;
włókna syntetyczne otrzymywane z polimerów i kopolimerów chlorku winylu oraz z chlorowanego poli(chlorku winylu);
zjawisko społeczno-polityczne stanowiące integralną część dziejów ludzkości od początków organizacji społecznej, o zasięgu rosnącym wraz z rozwojem technologii;
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Wójcicki Jan Maria, ur. 24 VI 1946, zm. 28 XII 2013, Warszawa,
technik; profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (od 2007 dyrektor); członek PAN;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia