zawieszenie notowania
 
Encyklopedia PWN
zawieszenie notowania,
ekon. wstrzymanie obrotu danym instrumentem finansowym lub zawierania wszelkich transakcji na giełdzie;
przyczyną zawieszenia notowania jest najczęściej pojawienie się istotnej informacji mogącej wpłynąć na kurs instrumentu finansowego, względnie oczekiwanie na pojawienie się takiej informacji; po upływie określonego czasu, zależnego od ważności informacji, notowania zostają wznowione, ale dzięki wcześniejszemu zawieszeniu notowania inwestorzy mieli możliwość zapoznania się z nową informacją; przyczyną zawieszenia notowania mogą być również inne okoliczności, np. problemy techniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia