techniczna

Encyklopedia PWN

ultradźwięki, naddźwięki,
fiz. fale sprężyste o częstotliwości od 16 kHz (powyżej granicy słyszalności) do 109 Hz (górna granica jest umowna — określona przez techniczne możliwości wytwarzania ultradźwięków jako wiązek fal koherentnych);
uran
[łac. < gr., od nazwy planety Uran],
U, uranium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92;
urbanizacja
[łac. urbanus ‘miejski’],
proces społ. i kulturowy wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia (bądź udziału ludności żyjącej wg miejskich wzorów).
Veblen
[wẹblən]
Thorstein Bunde, ur. 30 VII 1857, Valders (stan Wisconsin), zm. 3 VIII 1929, Menlo Park (stan Kalifornia),
amerykański ekonomista i socjolog, twórca instytucjonalizmu.
venture capital
[wẹnczər kạ̈pıtl; ang., ‘kapitał wysokiego ryzyka’] Wymowa,
ekon. kapitał gromadzony z reguły w postaci funduszy venture capital w celu inwestowania w przedsięwzięcia związane z wprowadzaniem postępu technicznego, charakteryzujące się wysokim ryzykiem i niepewnością;
wahadłowiec, samolot kosmiczny, pot. prom kosmiczny,
załogowo-transportowy statek kosmiczny wielokrotnego użycia, przeznaczony do transportu ludzi i sprzętu na orbitę okołoziemską i z powrotem (używany m.in. do umieszczania w przestrzeni kosmicznej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych) oraz prowadzenia przez kilkuosobową załogę badań naukowych i eksperymentów technicznych na orbicie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia