szczytowe

Encyklopedia PWN

elektrownia uruchamiana lub w pełni obciążana tylko w okresie szczytowego obciążenia systemu elektroenerg. w ciągu doby; często elektrownia pompowa (zw. szczytowo-pompową), np. w Polsce w Żarnowcu.
kręg szczytowy, dźwigacz, atlas,
pierwszy kręg szyjny, połączony od strony przedniej (górnej) z kością potyliczną czaszki;
żegl. znak w kształcie 1 lub 2 identycznych figur geom. położonych jedna nad drugą, umieszczony na wierzchołku znaku nawigacyjnego lub znaku żeglugowego;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
dzieło sztuki (plastyczne, muzyczne) lub utwór literacki, uznane za wyjątkowe; utwór budzący powszechne uznanie i podziw, będący symbolem takich wartości, jak: egzystencjalna prawda znajdująca wyraz w dziele, mistrzostwo artystyczne, wreszcie — ideały patriotyczne czy ogólnoludzkie, z którymi identyfikuje się pewna wspólnota kulturalna.
fizjol. oddziaływania komórek, tkanek i organów roślin na wzrost i rozwój innych ich tkanek i organów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia