szczytowe

Encyklopedia PWN

paciorecznik, kanna, Canna,
rodzaj z rodziny paciorecznikowatych (Cannaceae)
parrocja perska, Parrotia persica,
jedyny gatunek drzewa z rodzaju parrocja, z rodziny oczarowatych, z północnego Iranu, Kaukazu i wschodniej Turcji;
bot. zawiązek pędu wegetatywnego (p. pędowy) lub pędu kwiatowego (p. kwiatowy);
poinsecja, właśc. wilczomlecz piękny, gwiazda betlejemska, Euphorbia pulcherrima,
podkrzew z rodziny wilczomleczowatych, pochodzący z Meksyku;
polip
[gr. polýpous ‘wielonogi’],
jedna z 2, oprócz meduzy, form życiowych parzydełkowców;
święta księga Kicze.
populizm
[fr. < łac. populus ‘lud’],
politol. tendencja społeczno-polityczna (nasilenie określonych przekonań i zachowań), charakteryzująca się wiarą w mądrość i uczciwość prostego człowieka, niechęcią do wykształconych elit, specjalistów, ekspertów, przywiązaniem do prostych wyjaśnień i rozwiązań oraz roszczeniowym stosunkiem do państwa i wyższych warstw społecznych.
układ elektr. (prostownikowy) wytwarzający napięcie wyjściowe (prądu stałego) o wartości będącej wielokrotnością wartości szczytowej (amplitudy) napięcia wejściowego (prądu przemiennego);
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
Początki sztuki prekolumbijskiej sięgają okresu zasiedlenia Ameryki przez człowieka.
Pudowkin Wsiewołod I., ur. 28 II 1893, Penza (Rosja), zm. 30 VI 1953, Dubułty k. Rygis,
ros. reżyser filmowy i teoretyk filmu.
pyrofity
[gr.],
pirofity,
rośliny rozsiewające się i kiełkujące wyłącznie po pożarach;
Rabelais
[rablẹ]
François Wymowa, ur. 1484(?), La Devinière k. Chinon, zm. 9 IV 1553, Paryż,
francuski pisarz, humanista, lekarz; wybitny przedstawiciel renesansu.
rezeda, Reseda,
rodzaj z rodziny rezedowatych (Resedaceae);
Ribera Jusepe Wymowa, José Ribera, zw. Lo Spagnoletto, ur. przed 17 II 1591 (data chrztu), Játiva, zm. 3 IX 1652, Neapol,
hiszp. malarz i grafik;
rozchodnik, Sedum,
rodzaj z rodziny gruboszowatych;
północno-zachodnia część Przedgórza Sudeckiego;
superortikon
[łac.-gr.],
ortikon obrazowy,
lampa analizująca, której działanie jest oparte na wykorzystaniu fotoemisji (emisja elektronów);
sympodium
[łac. < gr.],
sympodialne rozgałęzienie,
bot. typ rozgałęzienia pędu, w którym oś boczna dominuje nad osią macierzystą;
szczodrzeniec, Chamaecytisus (Cytisus),
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny bobowatych (motylkowatych);

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia