szczytowe

Encyklopedia PWN

akrosom
[gr.],
ciało szczytowe,
pęcherzyk wydzielniczy zlokalizowany w szczytowej części główki plemnika, przylegający do otoczki jądrowej;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
w najszerszym znaczeniu styl w sztuce osadnictwa eur. w posiadłościach zamorskich;
ogół gazet i czasopism, wyd. za granicą przez Polaków lub osoby pol. pochodzenia, przeznaczonych dla Polaków i środowisk polonijnych (niezależnie od charakteru osiedlenia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia