szczytowe

Encyklopedia PWN

Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
bot. przekształcone, podstawowe jednostki morfologiczne, z których wg teorii telomowej rozwinęły się ewolucyjnie wszystkie organy roślin naczyniowych (pęd gł. i pędy boczne, liście, organy rozrodcze);
Tōdaiji
[to:daidźi],
jedna z najsłynniejszych i najważniejszych japońskich świątyń w Nara (m. w środkowej części Honsiu);
tuberoza bulwiasta, Polianthes tuberosa,
gatunek byliny z rodziny agawowatych, pochodzący z Meksyku;
tungowiec, aleuryt, kroplan, Aleurites,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny wilczomleczowatych, obejmujący (wraz z nowo wydzielonymi rodzajami Reutealis i Vernicia) 6 gat. niskich drzew występujących na obszarach międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych Azji Wschodniej;
Virza Edvards, Jēkabs Eduards Liekna, ur. 27 XII 1883, Racēņi, zm. 1 III 1940, Ryga,
poeta łotewski;
wierzbówka kiprzyca, kiprzyca, wierzbówka wąskolistna, wierzbownica wąskolistna, Chamaenerion (Epilobium) angustifolium,
gatunek byliny z rodziny wiesiołkowatych występujący w Eurazji i Ameryce Północnej (na północ od zwrotnika Raka);
bot. apikalne (szczytowe) merystematyczne (merystemy) części pędu roślinnego lub korzenia, samoodnawiające się i zapoczątkowująca nowe człony (fitomery) pędu lub umożliwiające wydłużanie korzenia;
wrotycz pospolity, Tanacetum vulgare,
gatunek byliny z rodziny astrowatych (złożonych), występujący w Eurazji;
geol. typ wybrzeża morskiego charakteryzujący się występowaniem licznych wąskich wysp (szczytowe partie głęboko zanurzonego pasma górskiego), wydłużonych w kierunku równoległym do ogólnego przebiegu linii brzegowej;
zawciąg, armeria, Armeria,
rodzaj z rodziny ołownicowatych (zawciągowatych);
afelandra, Aphelandra,
rośliny zielne lub krzewy z rodziny akantusowatych (Acantaceae),
Agulhas Negras
[agụliasz nẹgrasz],
Pico das Agulhas Negras, Itatiáia, Pico do Itatiaia,
najwyższy szczyt w masywie górskim Itatiáia w pasmie gór krawędziowych Serra da Mantiqueira (Wyż. Brazylijska), w południowo-wschodniej Brazylii;
grupa ludów strefy leśnej Afryki Zachodniej; zalicza się do nich m.in. Adangme, Ani, Akim, Baule, Brong, Fanti oraz niekiedy peryferyjne lub izolowane ludy Guang i Tszokosi.
Almendros Nestor, ur. 30 X 1930, Barcelona, zm. 4 III 1992, Nowy Jork,
hiszp. operator filmowy;
Altamira Wymowa, Las Cuevas de Altamira,
jaskinia w G. Kantabryjskich, w północnej Hiszpanii, w regionie Kantabria, na północny zachód od Torrelavega;
amelia
[gr. a- ‘nie’, mélos ‘kończyna’],
med. zaburzenie rozwojowe; rodzaj malformacji;
kierunek badawczy w językoznawstwie amer.;
amorfa, niedoszla, indychtka, Amorfa,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny bobowatych (motylkowatych), obejmujący ok. 20 gat. krzewów lub półkrzewów, rzadko bylin, pochodzących z Ameryki Północnej (gł. USA i Meksyk);

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia