szczytowe

Encyklopedia PWN

Cloud Peak
[klaud pi:k],
najwyższy szczyt gór Bighorn, w USA (stan Wyoming);
Colima
[kolịma],
Nevado de Colima Wymowa,
wygasły wulkan w Kordylierze Wulkanicznej, w zachodnim Meksyku (stan Jalisco), w Parku Nar. Volcán de Colima;
Corot
[korọ]
Jean Baptiste Camille Wymowa, ur. 17 VII 1796, Paryż, zm. 22 II 1875, tamże,
malarz francuski.
w. w woj. pomor. (pow. wejherowski, gmina Gniewino), nad Jez. Żarnowieckim;
Dawson
[dọ:sən],
dawniej Dawson City,
m. w Kanadzie, w zachodniej części terytorium Jukon, przy ujściu rz. Klondike do Jukonu.
detektor
[łac.],
telekom.:
inform. grupa komputerów w sieci Internet, oznaczana wspólną nazwą;
dziewanna, Verbascum,
rodzaj z rodziny trędownikowatych;
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
Eilerts de Haan, Eilerts de Haan Gebergte,
pasmo gór ostańcowych we wschodniej części Wyż. Gujańskiej, w południowym Surinamie;
Eugeniusz III, Bernard Paganelli, błogosławiony, data ur. nieznana, Montemagno k. Pizy (Piemont), zm. 8 VII 1153, Tivoli,
papież od 1145, cysters; kult Eugeniusza III zatwierdził 1872 Pius IX.
Fărcău
[fərkə̣u],
najwyższy szczyt Karpat Marmaroskich, w północnej Rumunii, na wschód od Syhotu;
Feddersen Wierde
[fẹderzən wị:r],
stanowisko archeol. w północno-zachodnich Niemczech (Dolna Saksonia), w nadbrzeżnej krainie Wursten, na wschód od ujścia Wezery do M. Północnego;
Fidiasz, Pheidías, ur. ok. 490 p.n.e., zm. ok. 420 p.n.e.,
według opinii starożytnych największy rzeźbiarz grecki.
miejscowość w północno-zachodnich Niemczech (Dolna Saksonia), na północny wschód od Bremerhaven, w pobliżu jez. Flögeln.
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
med. podwyższenie temperatury ciała powyżej normy fizjol. (36,6–37°C), spowodowane podrażnieniem ośrodka termoregulacji cieplnej w mózgu (podwzgórzu);

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia