szczytowe

Encyklopedia PWN

anarchizm
[gr., ‘bezrząd’],
doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.
Andersen
[ạnərsən]
Benny Allan, ur. 7 XI 1929, Kopenhaga, zm. 16 VIII 2018, Sorgenfri,
duński poeta i prozaik;
Asarhaddon, data ur. nieznana, zm. 669 p.n.e.,
król Asyrii, syn Sanheriba;
jednokomórkowy lub wielokomórkowy organ rozmnażania płciowego u grzybów workowców
August III, z dynastii Wettinów, ur. 17 X 1696, Drezno, zm. 5 X 1763, tamże,
elektor saski (jako Fryderyk August II), król polski od 1733, syn Augusta II i Katarzyny Eberhardyny, z bocznej linii Hohenzollernów.
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
kopulasty szczyt w Beskidzie Śląskim;
bizantyńska literatura, literatura bizantyjska,
tworzona w języku gr. w okresie cesarstwa wschodniorzym. (395–1453);
Bloomsbury group
[blụ:mzbəri gru:p],
wpływowa grupa wybitnych pisarzy, intelektualistów i artystów ang., związanych ze środowiskiem uniw. w Cambridge;
Brooksa, Góry
[g. bruksa],
Brooks Range,
góry fałdowe w USA, najdalej na północ wysunięta część Gór Skalistych w północnej części stanu Alaska;
Bunin Iwan A., ur. 22 X 1870, Woroneż, zm. 8 XI 1953, Paryż,
rosyjski nowelista, poeta i tłumacz.
Chatham
[czạ̈təm],
Grzbiet Chatham, Wyniesienie Chatham, Chatham Rise,
podmor. grzbiet w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego, w Basenie Południowopacyficznym, na wschód od Nowej Zelandii;
Cheops, gr. forma imienia egip. Chufu, z IV dyn., data ur. nieznana, zm. zapewne ok. 2581 p.n.e.,
król Egiptu, panował pod koniec XXVII i w 1. poł. XXVI w. p.n.e., syn Snofru;
zrębowy masyw górski na północnym zachodzie europejskiej części Rosji, w obwodzie murmańskim, na Półwyspie Kolskim, pomiędzy jeziorami: Imandra (na zachodzie) a Umboziero (na wschodzie);
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
Chugach
[czụ:gäcz],
Chugach Mountains,
góry w USA, w stanie Alaska, w Kordylierach Pacyficznych;
cibora, Cyperus,
rodzaj z rodziny ciborowatych;

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia