szczytowe

Encyklopedia PWN

Grinberg Uri Cewi, pseud. Tur Malka, ur. 17 X 1896, k. Złoczowa, zm. 9 V 1981, Ramat Gan (Izrael),
poeta żydowski, tworzący w językach hebrajskim i jidysz;
bot. typ kwiatostanu, w którym kwiaty są osadzone wzdłuż osi na wydłużonych szypułkach kwiatowych, a kwitnienie postępuje od dołu ku szczytowi osi grona;
szczyt w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie), nad źródliskowym obszarem Wołosatki na zachodzie i dopływami górnego Sanu na wschodzie;
Harudż al-Aswad, Al-, Al-Harūj al-Aswad,
masyw wulkaniczny w środkowej Libii;
high-tech
[haıtẹk; ang. High Technology],
High-Tech,
określenie poziomu technol. produktu (np. urządzenia), procesu (np. metody wytwarzania), systemu badawczego, systemu komunik. i in., pozwalającego na zaliczenie ich do szczytowych w danej chwili osiągnięć techniki.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Hoffmann Antoni, ur. ok. 1760, Lubelszczyzna, zm. II 1816, Puławy,
dramatopisarz;
Howerla, Hoverla,
najwyższy szczyt Beskidów, w Beskidach Wschodnich, na Ukrainie, w północnej części Czarnohory;
szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na południowy zachód od Cisnej;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
komórki merystematyczne (twórcze) w merystemie (wierzchołkowym lub w miazdze łykodrzewnej), których pochodne będą trwały w nim po wielu cyklach podziałowych;
brazylijski prawicowy ruch społ.-polityczny,
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
sztuka dawnego Izraela, państwa stworzonego przez plemiona hebrajskie, które na terenie dzisiejszej Palestyny osiedliły się między XIII–XI w. p.n.e.;
Jezerca, Jezercë,
najwyższy szczyt G. Północnoalbańskich, w Albanii, w pobliżu granicy z Czarnogórą;
kaldera
[hiszp. caldera ‘kocioł’],
koliste, dość płytkie, rozległe zagłębienie, zwykle w szczytowej części wulkanu;
Kamienno, Kamin,
jezioro na Pojezierzu Bytowskim (woj. zachodniopomor.), na wys. 160 m;
Kanczendzanga, Kanczendzonga, K’angcz’endzönga, tybet. Gangs-cz’en-mdzod-lnga, nepalskie Kumbhkaran Lungur, Kañcanjaṅgā Pratham, ang. Kanchenjunga Mount,
masyw górski we wschodniej części Himalajów Wysokich, na granicy Indii (Sikkim) i Nepalu;
karczma, austeria, oberża, zajazd, gospoda, gościniec,
budynek miejski lub wiejski służący jako miejsce spotkań i wyszynku, a także (nie zawsze) jako dom zajezdny dla podróżnych, zwłaszcza przy ważniejszych drogach i miastach.

Słownik języka polskiego PWN

szczyt
1. «najwyżej wzniesiona część góry; też: cała góra»
2. «najwyższy, najdalej wysunięty punkt jakiegoś obiektu »
3. «najwyższy stopień intensywności, nasilenia czegoś»
4. «trójkątna ściana między połaciami dachu dwuspadowego; też: węższa ściana domu»
5. «zwieńczenie elewacji budynku lub portalu, okna itp. mające kształt trójkąta ograniczonego gzymsami»
6. «spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych dwóch lub więcej państw»
7. «okres największego eksploatowania sieci komunikacyjnych, energetycznych itp.»

• szczytowy • szczytowo
ściana szczytowa «zewnętrzna ściana budynku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia