żeglugowe znaki
 
Encyklopedia PWN
wskazują niebezpieczeństwa nawigacyjne i granice akwenów, informują o urządzeniach ułatwiających żeglugę; od znaków nawigacyjnych używanych na morzu różnią się stosowaniem dodatkowo tablic ze znakami zakazu, nakazu, ograniczenia, zalecenia, wskazania (zezwolenia i informacyjne) podobnych do znaków drogowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia