drogowe znaki
 
Encyklopedia PWN
drogowe znaki,
znaki przekazujące ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje uczestnikom ruchu drogowego (poruszającym się po drogach kołowych, a także motorniczym tramwajów poruszających się po torowiskach wydzielonych na tych drogach) lub prowadzącym pojazdy szynowe po drogach kolejowych;
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, wskazują zastosowaną organizację ruchu i podnoszą komfort jazdy; znaki drogowe zakazu i nakazu mogą na konkretnych odcinkach drogi zmieniać ustalone zasady ruchu; obecnie w Polsce obowiązują znaki drogowe wg Konwencji o Znakach i Sygnałach Drogowych podpisanej w Wiedniu 1968 oraz uzupełniającego ją Porozumienia Eur. z 1971. W celu dostosowania pol. przepisów do prawa obowiązujacego w UE 1999 wprowadzono wiele nowych i zmieniono niektóre istniejące z.d. stosowane na drogach kołowych. Znaki stosowane na drogach wodnych noszą nazwę znaków żeglugowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia