kodeks drogowy
 
Encyklopedia PWN
kodeks drogowy,
w Polsce potoczna nazwa używana na określenie całokształtu przepisów normujących poruszanie się po drogach publicznych i w strefach zamieszkania, bez względu na kategorię drogi, uregulowanych w ustawie z 20 VI 1997 Prawo o ruchu drogowym;
zawiera nakazy i zakazy służące utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na drogach, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania stawiane osobom kierującym pojazdami, zasady kontroli ruchu drogowego oraz przyznaje szerokie kompetencje w sprawowaniu tej kontroli policji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia