systemowej

Encyklopedia PWN

doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
Porwit Krzysztof Hugon, ur. 9 VII 1922, Warszawa, zm. 24 VIII 2013, tamże,
syn Mariana, ekonomista;
system
[gr.],
zespół wzajemnie sprzężonych elementów, spełniający określoną funkcję i traktowany jako wyodrębniony z otoczenia w określonym celu (opisowym, badawczym, do innego zastosowania — np. systemem jest proces technologiczny).
Belka Marek, ur. 9 I 1952, Łódź,
ekonomista i polityk;
inform. język programowania 3. generacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia