Porwit Krzysztof Hugon
 
Encyklopedia PWN
Porwit Krzysztof Hugon, ur. 9 VII 1922, Warszawa, zm. 24 VIII 2013, tamże,
syn Mariana, ekonomista;
żołnierz AK i uczestnik powstania warszawskiego 1944; 1972–99 profesor SGPiS (od 1991 SGH) w Warszawie; początkowo badacz problemów wyboru w gospodarce socjalistycznej, od lat 70. kwestii jej reformowania, od przełomu lat 80. i 90. — procesów transformacji ustrojowo-systemowej; główna praca: Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym (1964), Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy (2000, współredaktor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia