systemowej

Encyklopedia PWN

ekon. proces przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzany w Polsce w okresie transformacji systemowej w gospodarce.
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
nazizm, narodowy socjalizm, hitleryzm,
ruch polityczny (od 1919), ideologia, od przejęcia władzy przez A. Hitlera (1933) system państwowy w Niemczech (tzw. III Rzesza).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia