sitowej

Encyklopedia PWN

anat. wypełnione powietrzem przestrzenie wewnątrz niektórych kości czaszki ;
rafka, sortownik papierniczy,
urządzenie do usuwania lekkich zanieczyszczeń (np. pęczków włókien, drzazg) z masy papierniczej;
rektyfikacja
[łac. rectificatio ‘wyprostowanie’],
destylacja frakcjonowana, destylacja frakcyjna,
metoda rozdzielania w sposób ciągły (lub okresowy) mieszanin lotnych składników ciekłych, w wyniku bezprzeponowego, przeciwprądowego (przeciwprąd) zetknięcia par i cieczy złożonych ze składników mieszaniny.
maszyna roln. do rozdrabniania ziarna, sieczki, roślin okopowych, pasz brykietowych itp. w wyniku rozbijania i rozcinania przez uderzenie;
sitodruk, filmdruk, drukowanie sitowe, serigrafia,
jedna z metod drukowania, w której stosuje się formę drukową najczęściej w postaci prostokątnej ramy z napiętą na niej siatką z włókien naturalnych lub syntetycznych (poliamidowych lub poliestrowych) albo z metalu, z wytworzonymi w niej elementami drukującymi (nie zakryte oczka siatki przepuszczające farbę) i niedrukującymi (zakryte oczka siatki).
płynne zawartości różnego typu komórek roślinnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia