sitowej

Encyklopedia PWN

zbiorowa nazwa komórek przystosowanych do szybkiego transportu substancji pokarmowych w organach roślinnych, wchodzących w skład łyka;
maszyna przeznaczona do wytwarzania ciągłej wstęgi papieru lub tektury z masy papierniczej.
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
łyko, floem,
bot. tkanka wyspecjalizowana w długodystansowym przewodzeniu substancji pokarmowych w symplaście w roślinach naczyniowych, której charakterystycznym składnikiem są elementy sitowe.
transport w roślinie wody, jonów i substancji org. (metabolitów) zachodzący w obrębie komórki, między komórkami i w tkankach przewodzących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia