sitowej

Encyklopedia PWN

ambulakralny układ, układ wodny,
zool. charakterystyczny dla szkarłupni system cienkościennych kanałów i zbiorników wysłanych nabłonkiem rzęskowym;
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
eguter
[fr.],
lekki cylinder z metalowych prętów stanowiący element sitowej części maszyny papierniczej;
kaloza
[łac.],
bot. wielocukier (polisacharyd) nierozpuszczalny w wodzie, wyściełający pory w perforowanych ścianach komórek sitowych i członów rurek sitowych;
leptoidy
[gr.],
bot. cienkościenne, wydłużone i żywe komórki, bogate w białka i cukry, przystosowane do przewodzenia substancji org. w łodyżkach gametofitów i trzonkach sporofitów niektórych mchów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia