przeciwprąd
 
Encyklopedia PWN
przeciwprąd,
chem. przepływ w przeciwnych względem siebie kierunkach strumieni substancji reagujących, strumieni wymieniających masę (p. materiałowy) lub ciepło (p. cieplny); także sposób prowadzenia procesów technol. metodą ciągłą, w którym występuje taki kontakt substancji;
jeśli substancje są wzajemnie rozpuszczalne, rozdziela się je przegrodą (przeponą półprzepuszczalną lub ścianką wymiennika ciepła).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia