sitowej

Encyklopedia PWN

maszyna do gięcia.
bot. część składowa sporofitu roślin naczyniowych, osiowy organ, na którym są osadzone liście, wraz z nimi stanowiący pęd (pęd roślinny);
rośliny przystosowane do życia na lądzie, mające zwykle dobrze rozwinięty system korzeniowy i wytwarzające tkanki przewodzące (naczyniową i sitową);
kostne, rzadziej chrzęstne, zagłębienia w ścianie czaszki, mieszczące gałki oczne i narządy dodatkowe oka;
chem. pozioma przegroda z urządzeniami służąca do całkowitego lub częściowego podziału przestrzeni wewnętrznej aparatu;
przesłona, przysłona, diafragma,
fot. urządzenie stosowane w przyrządach opt., m.in. w aparatach fot., do regulowania wielkości strumienia świetlnego przechodzącego przez obiektyw (zwykle zmienia się średnicę otworu, przez który przechodzi światło).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia