sezonowe

Encyklopedia PWN

dawna nazwa sezonowych robotników rolnych przybyłych z okolic znacznie oddalonych od miejsca pracy;
berberys, Berberis,
rodzaj roślin z rodziny berberysowatych;
borówka, Vaccinium,
rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych;
grupa ozdobnych bylin z klasy jednoliściennych wyróżniana w ogrodnictwie ozdobnym ze względu na obecność podziemnych, spichrzowych organów zw. cebulami
łow. sezonowe gromadne przeloty ptaków lub codzienne (wieczorne i poranne) przeloty dzikich kaczek i gęsi na żerowiska, także wiosenne loty tokowe słonek;
cyklomorfoza
[gr. kýklos ‘koło’, morphḗ ‘kształt’],
polimorfizm sezonowy,
zmiana postaci osobników jednego gat. w kolejnych pokoleniach w ciągu roku, związana ze zmianami sezonowymi w środowisku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia