sezonowe

Encyklopedia PWN

bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, zwłaszcza w rolnictwie.
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
ekon. zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce.
stadny chów zwierząt domowych (m.in. bydła, owiec, kóz, koni, wielbłądów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia