sezonowe

Encyklopedia PWN

końcowa faza rozwoju wszystkich organów roślinnych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych — reprodukcyjnych), prowadząca do śmierci komórek;
bot., roln. jeden z elementów składowych terenów zieleni, powierzchnia obsadzona roślinami ozdobnymi, o dekoracyjnych kwiatach lub liściach;
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
aklimatyzacja
[łac. ad ‘do’, clima, ˜atis ‘klimat’ < gr. klíma],
całokształt procesów fizjol., biochem. i zmian morfologicznych będących wyrazem zdolności przystosowania się organizmu roślinnego lub zwierzęcego do zmieniających się warunków środowiska, gł. warunków klimatycznych;
Anuak, Anywak,
lud afryk. z grupy Luo zamieszkujący północno-wschodni Sudan i Etiopię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia