sezonowe

Encyklopedia PWN

stanowisko archeol. w północno-wschodniej Nigerii, w okolicach jez. Czad.
estywacja
[łac. aestivus ‘letni’],
sen letni,
fizjol. sezonowe obniżenie intensywności procesów metabolicznych w okresie lata u niektórych zwierząt, odpowiednik snu zimowego;
ewodia, Euodia,
rodzaj z rodziny rutowatych
fruczak gołąbek, Macroglossum stellatarum,
motyl z rodziny zawisakowatych;
Galdhøpiggen
[gạlhöpigən] Wymowa,
najwyższy szczyt G. Skandynawskich i Płw. Skandynawskiego, w południowej Norwegii, w masywie Jotunheimen, na północny wschód od Sognefjorden;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia