sezonowe

Encyklopedia PWN

linienie, linka,
fizjol. proces okresowego zrzucania zewnętrznej, twardej powłoki ciała u stawonogów, zewnętrznej warstwy naskórka u płazów i gadów, także zmiana upierzenia ptaków (pierzenie się ptaków) oraz okrywy włosowej ssaków;
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (XIV–IV w. p.n.e.), w maks. zasięgu zajmująca rozległe tereny środkowej Europy (prawie całą Polskę, Wołyń, część Słowacji, Moraw, Czech, Saksonię i Brandenburgię);
Mesta, gr. Nestos,
rz. w Bułgarii i Grecji;
monsun
[arab.],
wiatr sezonowy, wiejący w ciepłej porze roku znad morza na ląd, a w porze chłodnej — w kierunku przeciwnym;
Morawa, Velika Morava,
rz. w Serbii, prawy dopływ Dunaju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia