Morawa
 
Encyklopedia PWN
Morawa, Velika Morava,
rz. w Serbii, prawy dopływ Dunaju;
Położenie w państwie: Serbia
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Dunaj
Długość: 221 km (z Morawą Południową - 563 )
Powierzchnia dorzecza: 38 tys. km2
Główne rzeki zasilające: Resava, Lepenica, Veliki Lug
Główne miejscowości: Varvarin, Paračin
powstaje z połączenia M. Zachodniej (wypływa z masywu górskiego Golija) i M. Południowej (źródła w masywie Skopska Crna gora w Macedonii Północnej); dł. 221 km (z M. Południową — 563 km), pow. dorzecza 38 tys. km2; M. płynie szeroką, krętą doliną (liczne zakola i meandry) wzdłuż zachodniego podnóża G. Wschodnioserbskich; uchodzi do Dunaju na wschód od Smedereva; gł. dopływy: Resava (pr.), Lepenica, Veliki Lug (l.); znaczne, sezonowe wahania stanu wód; doliną M. biegnie linia kol. i droga samochodowa Belgrad–Skopje–Saloniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia