pierzenie się ptaków
 
Encyklopedia PWN
pierzenie się ptaków,
okresowa wymiana upierzenia;
jeden z gł. wyznaczników strategii życiowej gat.; wymiana całości upierzenia — pierzenie całkowite wymaga bardzo dużych nakładów energ. i dostarczenia znacznej ilości substancji białkowych, budujących pióra, dlatego musi być oddzielone czasowo od innych procesów życiowych wymagających znacznych ilości energii (rozrodu i wędrówek); dodatkowo powoduje osłabienie zdolności do lotu, a w skrajnych przypadkach całkowitą utratę możliwości latania; przy typowej strategii życiowej pierzenie całkowite osobników dorosłych występuje po zakończeniu rozrodu, ale przed rozpoczęciem wędrówki na zimowiska; w umiarkowanych szerokościach geogr. — w 2. połowie lata; regułą jest tylko jedno pierzenie całkowite w ciągu roku (z wyjątkiem piecuszka, który przechodzi 2 pełne pierzenia w roku — jesienią na lęgowisku i zimą na zimowisku); inne ptaki podejmują dodatkowe pierzenie częściowe, różniące się jednak od pierwszego pierzenia ptaków młodych; ma ono za zadanie utworzenie atrakcyjnej szaty godowej (pierzenie godowe); występuje zwykle u ptaków, u których obserwuje się znaczny dymorfizm płciowy; pierzenie ptaków dużych, szczególnie latających lotem szybowcowym, jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym, ponieważ jest konieczne stałe zachowanie zdolności do lotu; może być rozciągnięte na wiele miesięcy, a kolejne cykle wymiany piór mogą na siebie zachodzić, tak że ptak nosi w tym samym czasie pióra należące do kilku kolejnych generacji upierzenia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia