rozdzielcze

Encyklopedia PWN

rodzaj tworzywa drzewnego stosowanego jako materiał elektroizolacyjny;
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
gazoenergetyka, energetyka gazowa,
dział energetyki obejmujący przesyłanie i użytkowanie energii, której nośnikiem jest gaz (ziemny, koksowniczy, węglowy, miejski, syntezowy), a także wytwarzanie gazu koksowniczego, węglowego, miejskiego, syntezowego;
ekon. system gospodarczy;
Hopkinson
[họpkınsən]
John, ur. 27 VII 1849, Manchester, zm. 27 VIII 1898, Petite-Dent-de-Veisivi (Szwajcaria),
elektrotechnik brytyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia