rozdzielcze

Encyklopedia PWN

maszyna roln. do czyszczenia i sortowania nasion (ziarna);
dyfrakcja fal, ugięcie fal,
fiz. zespół zjawisk związanych z odstępstwami od praw optyki geometrycznej występującymi podczas rozchodzenia się fal, na brzegach nieprzezroczystych przesłon, a także na niejednorodnościach ośrodka, i to tym wyraźniej, im bardziej rozmiary przeszkód (otworów) są zbliżone do długości fali.
jednostka organizacyjna elektroenergetyki; koordynuje pracę części lub całego systemu elektroenerg. danego kraju oraz współpracę połączonych systemów elektroenerg. kilku krajów.
rodzaj tworzywa drzewnego (drewno warstwowe), stosowanego jako materiał elektroizolacyjny;
Ernst Richard, ur. 14 VIII 1933, Winterthur,
chemik szwajcarski;
interferometr opt. zbudowany z 2 zwierciadeł, między którymi analizowana wiązka światła ulega wielokrotnemu odbiciu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia